mikromeedia.ee - Blogimine, E-posti turundus, Facebook kampaaniad, Sotsiaalmeedia haldamine, Videoturundus - Wisestly
Profiil, hinnangud & portfoolio

Portfoolio

Ühtegi tööd ei ole portfooliosse lisatud.

Tagasiside
55062087
thumb_up
Projekt: Transkribeerida ja toimetada artikkel video põhjal
Jorma Liivalaid