Egon Ilisson - Digitrükk, Infograafika, Graafiline disain, Andmesisestus, Kodulehe tekstid - Wisestly
Profiil, hinnangud & portfoolio

Kirjeldus

Olen võimeline kirjutama ja toimetama kõikvõimalikke trükiseid.
Olen tegutsenud 15 aastat ajakirjanduses ja trükinduses, tehes tööd muuhulgas reporteri ja trükiettevalmistajana, ajalehtede peatoimetaja ja vastutava väljaandjana. Mõistan ühe trükise väljaandmise protsessi algusest lõpuni ja soovi korral võin ideest kuni koju kätte lahenduseni pakkuda.
Mul on igapäevaselt kasutada hea koostööpartnerina usaldusväärne kujundaja ja ka keelekorrektor.

Arveid saan teha ettevõtte alt.

Portfoolio

Ühtegi tööd ei ole portfooliosse lisatud.

Tagasiside

Ühtegi hinnangut ei ole veel jäetud.