Kasutajatingimused - Wisestly

Kasutustingimused

1. ÜLDINFO
 
Äriühingu kasutustingimused (edaspidi: tingimused) reguleerivad teenuseid, mida osutab wisestly.ee platvormil Wisestly OÜ, registrikood 14593162, aadress Keskväljak 6 Keila linn Harju maakond 76608Eesti (edaspidi: WI). Platvormi wisestly.ee isikuandmete vastutav töötleja on WI. WI edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera EE OÜ-le
 
Teenuseid ja wisestly.ee veebisaiti nimetatakse edaspidi platvormiks. Palun tutvuge kasutustingimustega enne platvormi kasutamist. Platvormi kasutamist loetakse kõigi nende kasutustingimustega nõustumiseks ja kinnituseks, et olete vähemalt 16-aastane ja/või äriühingu seaduslik esindaja ja teil on õigus äriühingu nimel lepingut sõlmida. Kui te ei nõustu neis kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust platvormi kasutada.
 
 
Kasutustingimused nimetatakse ja privaatsuspoliitika põhimõtteid koos nimetatakse edaspidi lepinguks.Lepingut võidakse igal ajal muuta ja see jõustub platvormil avaldamise hetkel. Platvormi kasutamine pärast lepingu avaldamist tähendab, et nõustute muudatustega. Kasutustingimusi ja privaatsuspõhimõttete uuenemisel tuleb teile teavitus, keskkonda sisselogimisel ja e-mailile. 
 
2. MÕISTED
 
PLATVORM - WI on on teabevahetus keskkond selleks, et tuua kokku üksikisikud, vabakutselised ja/või ettevõtted, kes soovivad leida teenuste osutajaid.
 
ÄRIÜHING - äriühing, kes soovib saada kontakti vabakutseliste ja/või ettevõtetega, et leida teenuste osutajaid.
 
TEENUSEPAKKUJA - üksikisik/ettevõte, kes soovib leida äriühingut, tööandjat kellele teenuseid osutada. 
 
KASUTAJAD - äriühingud ja teenusepakkujad.
 
TÖÖTELLIJA - üksikisik/ettevõte, kes soovib saada kontakti vabakutseliste ja/või ettevõtetega, et leida teenuste osutajaid.
 
PROJEKT - äriühingute taotletud ja teenusepakkujate osutatud teenused.
 
LEPING - äriühingu ja WI vaheline leping.
 
 
3. PLATVORM
 
Wisestly.ee platvorm on teabevahetus keskkond selleks, et vabakutselised üksikisikud ja/või ettevõtted, kes otsivad teenuste osutajaid (edaspidi: äriühingud), ja/või üksikisikud, kes otsivad lühiajaliste teenuste osutamise võimalusi (edaspidi: teenusepakkujad), saaksid omavahel ühendust. Äriühinguid ja teenusepakkujaid nimetatakse edaspidi koos kasutajateks. Neid kindlaid teenuseid, mille osutamist äriühingud teenusepakkujatelt taotlevad, nimetatakse edaspidi projektideks.
 
WI-l on igal ajal õigus jälgida veebilehel toimuvat tegevust, sh jälgida veebilehe kasutajate toiminguid. WI võib uurida kõiki väidetavaid kasutusingimuste rikkumisi, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
 
WI-l on igal ajal õigus eemaldada portaalist kliendi pakkumusi, projekte ja nõustumusi ja sisestatud andmeid, kui need on vastuolus kasutajalepingu, heade kommete, kehtivate õigusaktidega.
 
Tehtud tööd ei tohi sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad kliendi süsteemides normaalset kasutamist ja/või mis võivad selle kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse, samuti segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist
 
WI-l on igal ajal õigus teha portaali parema kasutamise huvides portaali piires andmete ümberpaigutusi portaalis, muutmata sealjuures kasutajate poolt loodud sisu.
 
Portaal ei vastuta teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatuse eest.
 
Portaal ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille klient on kolmandate isikute suhtes toime pannud.
 
Kasutaja kohustub hüvitama WI-le ja WI koostööpartneritele ja alltöövõtjatele, keda WI kasutab teenuse osutamiseks, kõik kulud, kahju, nõuded, varalised nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt kasutaja poolt toime pandud rikkumisest.
 
 
4. PROJEKTID

Äriühing/töötellija:

 
Platvormi saab kasutada projektide sisestamiseks, et teenusepakkujad saaksid kandideerida neis, tehes pakkumisi. Teenuse täpsem info on määratletud Teie endi sisestatud projektikirjelduses (aeg, tasu, kirjeldus, lisafailid jms).
 
Lisades uue projekti WI platvormil, seejärel välja valinud sobiva teenusepakkuja ja tasunud WI platvormile projektimaksumuse ning teenusepakkuja on kinnitanud projekti vastuvõtmise, siis loetakse projekti aktiivseks ehk teenuse tellimiseks.
 
Projektitasu ei vabastata enne teenusepakkuja WI kasutajakontole, kuniks töötellija ja teenusepakkuja ei ole kinnitatnud projekti edukalt lõppenuks. 
 
Projekti tühistamine/loobumine:
 
Kui olete sisestanud projekti pakkumiste saamiseks ning pole välja valinud teenusepakkujat, siis saate iga hetk muuta, tühistada ja kustutada lisatud projekti. 
 
Kui olete sisestanud projekti pakkumiste saamiseks ning välja valinud teenusepakkuja, ning teenusepakkuja on kinnitanud projekti vastuvõtmise, siis saate projekti tühistada järgmistel juhtudel: 
 
  • Kui teenusepakkuja pole vastanud projektiga seonduvatele küsimustele WI platvormi projektivestluses 48h jooksul.
  • Kui teenusepakkuja on oluliselt ületanud kokkulepitud tähtaegu.
  • Kui tundub, et teenusepakkuja on loobunud töötegemisest täielikult. 
  • Alati saab ka tühistada vastatikusel kokkuleppel.

Selleks, et tühistada projekti, tuleb Teil projekti vestluses vajutada nupule "probleemid?" ning valida sobiv tingimus tühistamiseks. Peale seda jääb tellimus kolmeks päevaks ootel olekusse ning teenusepakkuja saab esitada omapoolse lahenduse. Kui teenusepakkuja ei reageeri läheb tellimus automaatselt peale kolmandat päeva tühistatud olekusse ning projektimaksumuse raha tuleb Teie WI kasutajakontole tagasi. 

Vastutus: 

  • Äriühing/töötellija peab WI platvormi projektivestluses esitatud küsimustele vastama 48h jooksul
  • Äriühing/töötellija ei lisa projektiga mitte seonduvaid ülesandeid olemasolevale projektile juurde
  • Äriühing/töötellija ei tohi takistada projekti valmimist, mistahes viisil. 
 

Teenusepakkuja: 

 
WI andmebaasis olevad teenusepakkujad, kes on taotlenud teavet pakutavate projektide kohta, saavad uute projektide kohta teavitusi e-maili või platvormisiseste teavituste kaudu. Teenusepakkujad saavad valida eelistatud projektid ja väljendada valmisolekut neis osaleda. Teenusepakkujaid, kes soovivad projekti raames teenuseid osutada, esitletakse äriühingule/töötellijale ja äriühing/töötellija saab valida sobivaimad teenusepakkujad. Valitud teenusepakkujad saavad e-posti teel äriühingult projekti kohta kinnituse, mis sisaldab ka lisateavet.
 
 
5. VASTUTUS
 
WI ei sekku kasutajatevahelisse suhtlusse välja arvatud juhul, kui töötellija või teenusepakkuja on selleks WI poole pöördunud. WI-l puudub kontroll kvaliteedi, ajastuse, teenuse osutamata jätmise või muu kasutajate määratud näitaja mis tahes aspekti üle ning kasutajate aususe, vastutustundlikkuse, tegude või tegevusetuse üle.
 
Teenusepakkujatega suheldes peaks äriühing/üksikisik olema ettevaatlik ning kaitsma oma turvalisust ja vara mõistlikkuse põhimõttel. WI ega tema sidusühingud ega litsentsiandjad ei vastuta platvormi kasutajate veebivälise ja veebitegevuse eest. WI on vaid platvorm/koht, mis toob kasutajad kokku.
 
 
6. TASUD & VÄLJAMAKSED
 
Wisestly.ee platvormi kasutamine töötellijale ning teenusepakkujale on tasuta nii registreerumine, projektide lisamine, projektide vaatamine, pakkumiste tegemine, üksik profiilide vaatamine, teenusepakkujaga suhtlemine keskkonna siseselt. Kui otsustate teenusepakkuja pakkumise vastu võtta, võetakse teenustasuna 5% ning arveldus toimub automaatselt. Teie kontole laekub juba õige summa. 
 
Maksumus ja tasumise viis sõltub Teie valikust. Tasuda saab arve alusel pangaülekandega või pangalinke kasutades. Toetame järgmisi pangalinke: COOP pank, LHV, Swedbank, SEB, Luminor, Pocopay. Maksega seotud teenustasud kannab maksja. Makseid võetakse vastu valuutas EUR. WI teeb väljamakseid juriidiliste ja eraisiku kontodele. WI edastab osutatud teenuse eesst tasu teenusepakkujale 3 tööpäeva jooksul alates hetkest mil on teenusepakkuja soovi avaldanud oma kasutajakonto kaudu vajutades nupule "võta raha välja". Enne raha välja võtmist peab teenusepakkuja olema isikustanud oma konto mobiil-id, id-kaardi või smart-id ning kinnitama, kas ta on tegelik kasusaaja või mitte. 
 
Kasutajal on õigus WI teenuste kasutustingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
 
 
7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
 
Töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, telefoninumber, pangakonto number ja e-posti aadress; teenuste osutamisega seotud andmed (projektide ajalugu); klienditoe andmed. Isikuandmeid kasutatakse tellija ja teenusepakkuja vaheliseks suhtluseks. Ilma WI konto olemasoluta pole võimalik platvormi kasutada.
 
Projekti ajaloo andmeid (kuupäev, hind, tähtaeg, kliendi andmed) kasutatakse teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 
Pangakonto numbrit kasutatakse teenuseosutajale väljamaksete teostamiseks.
 
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 
WI on isikuandmete vastutav töötleja, WI edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera EE OÜ-le
 
8. ÕIGUSLIK ALUS
 
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 
 
9. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
 
Isikuandmed edastatakse platvormi klienditoele teenuste ja projektiajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik platvormi funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 
 
10. TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS
 
Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 
Juurdepääs isikuandmetele on platvormi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 
Platvorm rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 
Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 
 
11. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE
 
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi platvormi kasutajaprofiilis. 
 
 
12. SÄILITAMINE
 
Platvormi kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 
 
13. KUSTUTAMINE
 
Isikuandmete, projekti vestluste, kasutajavestluste, projektide, pakkumiste või kogu platvormil tekkinud Teie konto andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 
14. ÜLEKANDMINE
 
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
 
 
15. OTSETURUNDUSTEATED
 
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest). Wisestly OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
 
 
16. KÜPSISED JA PIKSLID
 
Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse ning võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms
 
Kõik brauserid on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid brauseri seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et brauser keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
 
Käesolev platvorm saadab väikeseid faile („küpsiseid“) teie arvutitele ja mobiilseadmetele, mida on vaja selle platvormi toimimiseks ja et koguda anonüümset platvormianalüüsi.
 
Pikslisildid on väikesed platvormi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.
 
Kogume ja analüüsime anonüümset veebistatistikat selle kohta, kuidas kasutajad veebilehel liiguvad. Teeme seda kasutades tarkvara Google Analytics, mis käsitleb andmeid anonüümsetena ja ei kogu ega töötle isikuandmeid.
 
Wisestly.ee lehele on lisatud Facebook pixel kood ning kui te ei soovi nende veebilehtede reklaami enam Facebookis näha siis võite selle keelata siin: https://www.facebook.com/ads/preferences kustutades “Reklaamijad, kellega oled suhelnud”
 
 
17. ISIKUANDMETE VAIDLUSTE LAHENDAMINE
 
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@wisestly.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
 
 
18. KASUTAJAKÕLBULIKKUS
 
Teil ei ole õigust kasutada plavormi, kui: 
 
Ei suuda luua õiguslikult siduvaid lepinguid;
 
Olete alla 16-aastane;
 
Puudub kehtiv e-poesti aadress;
 
Olete eelnevalt platvormist blokeeritud:
 
WI võib oma äranägemise järgi keelduda mis tahes teenusepakkuja või töötellija kasutaja registreerimisest. Kui soovite kontot kustutada palume võtta ühendust info@wisestly.ee
 
 
19. KASUTAJALEPING
 
WI Kasutajaleping kehtib tähtajatult.
 
Sisselogimisandmeid ei tohi jagada teiste kasutajatega. Kontoga seotud isik vasutab kõigil kontol olevate toimingute eest. Platvormi teabevahetus keskkonnas ei tohi teenusepakkujad ja töötellijad omavahel jagada kontaktandmeid nagu koduleht, e-post, telefoninumber, sotsiaalmeediakontod, ettevõtte nimi. Tingimuste eksimisel blokeeritakse Teie konto. 
 
Portaali ei tohi kasutada pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks.
 
Kasutaja tegevus ei tohi sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad portaali normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse, samuti segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist
 
Kasutajalepingust tulenevatele õigussuhetele kliendi ja WI vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
 
Portaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja WI lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib klient kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Harju Maakohtusse.